Reklamační řád

- Zákazník má právo reklamovat zboží z objednávky ve lhůtě 24 měsíců od doručení zboží

Položky, které mohou být vráceny nebo vyměněny musí splňovat následující kritéria: 

1. Při přepravě došlo k poškození, zlomení nebo znečištění do 30 dní obdržení zásilky.
2. Položky byly doručené v nesprávné velikosti / barvě do 30 dní od obdržení zásilky.
3. Nevyprané, neopotřebené a nepoužité položky, které nesplnily vaše očekávání do 30 dnů od obdržení. 
4. Uplatnění záruky ve lhůtě 24 měsíců od doručení zásilky:
    Prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady, projeví-li se vada v průběhu 24 měsíců od převzetí, je kupující oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí zásilky. 

  Právo na záruku se nevztahuje:
- na vady vzniklé běžným používáním
- nesprávným použitím výrobku
- nesprávným skladováním
- na vady vzniklé mechanickým poškozením a opotřebením či živelnou pohromou (voda, písek, oheň atd.)

- Reklamace může být uplatněna libovolným způsobem, například písemně doporučeným dopisem nebo emailem na info@3slevy.cz 

 

ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

Zákazník má právo odstoupit od kupní smlouvy nejpozději do 14 dní od doručení zboží

Položky, které mohou být vráceny nebo vyměněny do 14 dnů od přijetí, musí splňovat následující kritéria: 
1. Při přepravě došlo k poškození, zlomení nebo znečištění. 
2. Položky byly doručené v nesprávné velikosti / barvě. 
3. Nevyprané, neopotřebené a nepoužité položky, které nesplnily vaše očekávání do 14 dnů od obdržení. 

- Odstoupení od kupní smlouvy může být odesláno libovolným způsobem, například písemně doporučeným dopisem nebo emailem na info@3slevy.cz do 14. dne od doručení zboží.

- Po doručení odstoupení od kupní smlouvy má zákazník 14 dní na odeslání zboží na korespondenční adresu provozovatele eshopu.

- Po doručení zboží na adresu provozovatele eshopu běží lhůta 14 dní pro vrácení peněz zákazníkovi stejným způsobem, kterým zákazník uhradil objednávku, pokud se obě strany nedohodnou na jiném způsobu.

- V případě odstoupení od smlouvy nese spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží a nebo náklady za navrácení zboží, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

- Lhůta pro odstoupení od smlouvy běží v případě smlouvy, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí postupně, ode dne převzetí poslední dodávky zboží.

- Pro odstoupení od kupní smlouvy můžete využít tento formulář: Formulář odstoupení od smlouvy